Seçim:  
Languages:  Türkçe  English  
 
Dentist Mario KELEŞOĞLU        Home Page | About Us | Online Appointment | Contact |
   Menu
   Our Services
   Appointment
    Tedavi

Tedavi

Dişlerde oluşan çürüklerin ve onların sebep olduğu sonuçların, dolgu, restorasyon ve kanal tedavisi gibi tedavi yöntemlerin kullanılarak giderilmesini amaçlayan bilim dalıdır. Genelde halkın dolgu olarak adlandırdığı restorasyonları içeren daldır.

Konservatif Tedavi:

Dişlerin canlılığına zarar vermeden sadece dentin seviyesine kadar inmiş çürüklerin temizlenip doldurul- ması işlemlerini kapsayan tedavilerdir. Çürük temizlendik- ten sonra vakanın durumuna ve/veya tercihe göre amalgam, kompozit veya cam ionomer gibi değişik türde materyallerle doldurulur. Çok sığ olanlar dışında anestezi altında çalışılır genelde bir seansta bitirilir.

Dolgu materyali olarak sıklıkla amalgam veya kompozit materyaller kullanılsa da son yıllarda amalgamın hazırlanışı esnasında kullanılan cıvanın buharının toksik bir malzeme olması ve kompozit materyallerin çok gelişerek amalgamın sağlamlığına ulaşması yanında estetik olması sayesinde amalgama alternatif olup hak ettiği yeri almıştır. Ama yine de estetiğin çok önemli olmadığı bazı vakalarda amalgam dolgular tercih edilmektedir.

Endodontik Tedavi (kanaltedavisi)

Pulpa odası denilen diş özünün bulunduğu odacığın harabiyetinde ve/veya buraya kadar ilerlemiş çürüklerde uygulanan tedavidir. Dişin sinirleri kök kanalının ucuna kadar temizlenip doldurulur. Kanallar doldurulmadan önce tamamen kuru ve steril olmalıdır. Bu yüzden kök ucunda iltahap oluşmuş köklerin kanal tedavisi birkaç seanslık pansumanlar sonunda tamamlanır. Daha sonra da üzerine dolgu ve/veya kron yapılarak restore edilmesi gerekir. Anestezi altında çalışılır 1-3 seansta bitirilir. Siniri alınan dişte sıcak soğuk hassasiyeti ve ağrı olmaz.


    Diğer Hizmetlerimiz
 

Şişli Diş © 2008 All Rights Reserverd
Abide-i Hürriyet Cd. Yüksel Apt. No:23 D:5 80270 Şişli İSTANBUL
Tel: 0(212) 234 17 60 - 231 20 90 Fax: 0(212) 241 18 11