top of page
510.jpg

KONSERVATİF / ENDODONTİK TEDAVİ

Dişlerde oluşan çürüklerin ve onların sebep olduğu sonuçların, dolgu, restorasyon ve kanal tedavisi gibi tedavi yöntemlerin kullanılarak giderilmesini amaçlayan bilim dalıdır. Genelde halkın dolgu olarak adlandırdığı restorasyonları içeren daldır.

Konservatif Tedavi

Dişlerin canlılığına zarar vermeden sadece dentin seviyesine kadar inmiş çürüklerin temizlenip doldurulması işlemlerini kapsayan tedavilerdir. Çürük temizlendikten sonra vakanın durumuna ve/veya tercihe göre amalgam, kompozit veya cam ionomer gibi değişik türde materyallerle doldurulur. Çok sığ olanlar dışında anestezi altında çalışılır genelde bir seansta bitirilir.

 

Dolgu materyali olarak sıklıkla amalgam veya kompozit materyaller kullanılsa da son yıllarda amalgamın hazırlanışı esnasında kullanılan cıvanın buharının toksik bir malzeme olması ve kompozit materyallerin çok gelişerek amalgamın sağlamlığına ulaşması yanında estetik olması sayesinde amalgama alternatif olup hak ettiği yeri almıştır. Ama yine de estetiğin çok önemli olmadığı bazı vakalarda amalgam dolgular tercih edilmektedir.

Endodontik Tedavi

Pulpa odası denilen diş sinirinin bulunduğu odacığın harabiyetinde ve/veya buraya kadar ilerlemiş çürüklerde uygulanan tedavidir. Dişin sinirleri kök kanalının ucuna kadar temizlenip doldurulur. Kanallar doldurulmadan önce tamamen kuru ve steril olmalıdır. Bu yüzden kök ucunda iltihap oluşmuş köklerin kanal tedavisi birkaç seanslık pansumanlar sonunda tamamlanır. Daha sonra da üzerine dolgu ve/veya kron yapılarak restore edilmesi gerekir. Anestezi altında çalışılır 1-3 seansta bitirilir. Siniri alınan dişte sıcak soğuk hassasiyeti ve ağrı olmaz.

bottom of page