top of page
tanı.jpg

TANI (DIAGNOZ)

Panoramik Radyografi

Alt ve üst dişlerin eklemler ve çene kemiği ile beraber görüntülenebildiği geniş kapsamlı röntgen görüntüsüdür. Bu röntgen ile kapsamlı protez planlamaları, dişeti hastalıklarında kemik seviyesi ölçümleri, kist, granülom veya kırık kök parçalarının durumu ve gömük yirmi yaş dişlerinin pozisyonları kontrol edilebilir. Film ağız dışında olduğundan öğürtü refleksi olan hastalarda da bu röntgen çeşidi tavsiye edilebilir.

RVG (Digital Radyo Visographi)

Bilinen diş röntgeninin bilgisayar ortamında özel bir sensor aracılığı ile %90 oranında daha az radyasyon verilerek görüntülenebilmesini sağlayan RVG (RadyoVisoGrafi) modern diş hekimliğinin vazgeçilmez tanı araçlarından biri olmuştur. Burda gördüğünüz tüm röntgen görüntüleri bu yolla kaydedilmiştir. Küçük alanlarda ayrıntılı görüntü 5 saniye gibi kısa bir zamanda alınabildiği gibi, kanal tedavilerinde gereken kökboyu ölçülmesi işlemi de kolaylıkla yapılabilmektedir. Dijital renklendirme ve 3 boyutlu gösterebilme özelliği dolayısıyla hastanın röntgen görüntülerinden yola çıkarak yapılan yorumları anlayabilmesi kolaylaşmıştır.

Dijital Ağız İçi Kamerası

Hastanın göremediği bölgelerdeki sorunları kalem büyüklüğündeki kamera ile yakalayıp monitörde hastaya gösterebilmemizi sağlayan bir görüntüleme sistemidir. Sayfamızda gördüğünüz tüm ağız içi görüntüler bu sistemle kaydedilmiştir. Kamera sayesinde görüntüler büyütülüp küçültülerek hem hekimin hem de hastanın görüş acısı dolayısıyla göremediği ayrıntılar da görüntülenebilmektedir. Bu görüntüler uzun süre bozulmadan dijital ortamda saklanabildiği gibi daha önceden hastalara yapılan işlemlerin yeni hastalara gösterilebilmesini sağlamaktadır.

bottom of page